بهای بالای مسکن در سانفرانسیسکو و رواج زندگی در کانتینر

04 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مسکن در سواحل اطراف خليج سانفرانسيسکو در ايالت کاليفرنيا، به دليل بهای بالای آن، به اندازه ای برای اقشار متوسط و کارگر دست نيافتنی است که برخی از کارآفرينان جوان، هنرمندان و کارگران با تغيير و بازسازی کانتينرهای مخصوص حمل و نقل کالا، اقدام به ساخت خانه های باب ميل خود می کنند.