توزیع سبد کالا در ایران آغاز شد

15 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توزیع سبد کالا در ایران آغاز شد. براساس این طرح، چند کالای ضروری، بین افرادی که درآمد کمی دارند توزیع می شود. دولت روحانی خوشبین است که با این روش بتواند به اقشار کم درآمد کمک کند اما نحوه اجرا و کیفیت آن با اعتراض هایی روبرو شده است. گزارش از آرش سیگارچی.