پیوند جواهر اقیانوس هند از عمان تا شرق آفریقا

18 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موزه هنرهای آفریقا یکی از نوزده زیر مجموعه اسمیت سونین در پایتخت آمریکاست. این موزه بعلاوه نمایشگاههایی که بر هنرهای آفریقا تمرکز دارند برنامه های فرهنگی هم برگزار میکنه که اخیر با اهدای بودجه کلانی از امیر نشین عمان گسترش پیدا کرده. گزارش ماندانا تدین