فراکسیونی که صدای همه را درآورد

17 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارشی از تحلیل ها و انتقادها نسبت به عملکرد اعضاء فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی یکی از گزارش های این هفته برنامه خیابان زندگی صدای آمریکا بود.