موضع کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در قبال توافق هسته ای با ایران پر رنگ میشود

26 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با نزدیک شدن بازگشت کنگره به کار و رای گیری در مورد توافق هسته با ایران بحث توافق هسته ای در ارتباط با مواضع کاندیداهای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا نیز پر رنگ تر میشود. گزارش شهلا آراسته