نگاهی به چالش های پیش رو، قبل از سخنرانی پرزیدنت ترامپ در کنگره

10 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرزیدنت ترامپ امشب در اجلاس مشترک کنگره برنامه های خودرا با قانونگذاران و مردم آمریکا مطرح میکند و از آنان می خواهد به پیگیری این برنامه ها و تدوین و ارایه طرحها برای تصویب و اعمال آنها بپردازند.