مجلس نمایندگان آمریکا طرح «افزایش نظارت بر دولت‌های حامی تروریسم» را تصویب کرد

23 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس نمایندگان آمریکا طرح «افزایش نظارت بر دولت‌های حامی تروریسم» را تصویب کرد. این طرح، علاوه بر افزایش نظارت کنگره، مدتی را که یک دولت حامی تروریسم باید دست حمایت از بردارد تا رئیس جمهوری بتواند آن را از فهرست حامیان تروریسم خارج کند، از شش ماه به دوسال افزایش می‌دهد.