اد رویس: دولت اوباما پیش نویس قطعنامه توافق اتمی را فعلا به شورای امنیت نفرستد

24 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توافق اتمی تاریخی با ایران که واکنش های گسترده ای را در جهان به همراه داشته است، در آمریکا مخالفت یکپارچه جمهوریخواهان و حمایت دمکرات ها را در پی داشت.گزارش شهلا آراسته