رای‌گیری سنا برای بررسی توافق اتمی با ایران به تعویق افتاد

15 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از از بروز یک حالت طوفانی میان دو حزب دمکرات و جمهوریخواه در کنگره آمریکا /رهبر اکثریت سنا پنجشنبه رای گیری در مورد طرح الزام ارجاع هر توافق اتمی با ایران به کنگره را که برای سه شنبه آینده تعیین کرده بود به تعویق انداخت. گزارش شهلا آراسته