سه قانونگذار آمریکایی از بوئینگ خواستند به ایران هواپیما و خدمات ندهد

15 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنظر می رسد ایران در مذاکرات برای خرید هواپیماهای مسافربری شرکت آمریکائی بوئینگ از آمریکا با موانعی جدید در کنگره این کشور روبرو می شود.