نگرانی ها از فروش هواپیمای بوئینگ به ایران در نشست کمیته مجلس نمایندگان آمریکا

07 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فروش و تحویل هواپیماهای مسافربری بوئینگ آمریکا به ایران در واکنش به گزارشهای حاکی از سو استفاده جمهوری اسلامی ایران از چنین هواپیماهایی در امور نظامی و گسترش نفوذ در منطقه به یک موضوع بحث انگیز در محافل سیاسی واشنگتن بدل شده است. گزارش شهلا اراسته