جلسه مجلس نمایندگان آمریکا با خانواده‌های شهروندان آمریکایی زندانی در ایران

12 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با خانواده‌های شهروندان آمریکایی- ایرانی زندانی در ایران و رابرت لوینسون شهروند آمریکایی که در ایران ناپدید شد، تشکیل جلسه می‌دهد.