چهار روز تا تعطیلی کامل دولت آمریکا؛ آیا کنگره و دولت تفاهم می کنند؟

05 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعضای کنگره از دو حزب دموکرات و جمهوریخواه برای جلوگیری از بسته شدن برخی از فعالیتهای دولت فدرال تا قبل از اتمام ضرب الاجل بودجه سال مالی ۲۰۱۷در تکاپو هستند.