تلاش وزارت امنیت داخلی برای تهیه بودجه ساخت دیوار بحث‌برانگیز مرزی با مکزیک

13 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان دیروز چگونگی تامین مالی هزینه های ساخت بخشهایی از دیوار مرزی بحث انگیز با مکزیک و استخدام هزاران مامور گشت مرزی را به بحث و بررسی گذاشت.