واکنش اعضای کنگره به اعلام جرم علیه اعضای سابق کارزار انتخاباتی ترامپ

09 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

همزمان با تحولات جدید اعلام جرم علیه رئیس اسبق کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ و دخالت روسیه در انتخابات سال پیش آمریکا جمهوریخواهان خواهان تحقیق در مورد عملکرد و نقش کمپین دمکراتها و دولت دمکرات پیشین در مورد هرگونه ارتباط با روسیه هستند. گزارش شهلا اراسته