سناتور کین: شانس اینکه طرح کورکر- منندز مذاکرات اتمی را صدمه بزند، صفر است

21 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحث در مورد طرح پیشنهادی کورکر- منندز مبنی برالزام ارجاع توافق اتمی با ایران برای تصویب یا رد کنگره این هفته پیش از بازگشت قانونگذاران به کنگره در هفته آینده همچنان ادامه یافت.سناتور بانفوذ دمکرات تیم کین، احتمال انحراف مذاکرات اتمی با ایران را در صورت تصویب این طرح صفر ذکر کرد. گزارش شهلا آراسته