تعطیلی یک هفته ای کنگره و تلاش جمهوریخواهان برای جلب آرای لغو بیمه همگانی اوباما

12 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

کنگره این هفته را در تعطیل یک هفته ای بمناسبت سالگرد استقلال آمریکا بسر می برد و رهبران جمهوریخواهان خواهند کوشید از این تعطیلات برای جلب ۵۰ رای لازم در سنا برای تصویب طرح لغو وجایگزینی بیمه درمانی کشورموسوم به بیمه اوباما استفاده کنند