طرح جمهوریخواهان برای هموار کردن راه اقامت مهاجران غیرقانونی که در کودکی به آمریکا وارد شدند

04 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سه سناتور جمهوریخواه روز دوشنبه طرحی را به کنگره پیشنهاد کردند که راه دریافت شهروندی برای ۲ میلیون مهاجر غیرقانونی در آمریکا را که در کودکی به آمریکا آورده شده اند هموار می کند. گزارش شهلا آراسته