هشدار کاندولیزا رایس به سوءاستفاده تبلیغاتی ایران از اعتراضات آمریکا

20 خرداد 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.