تحقیقات جدید در مورد ضربه به مغز

07 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر اساس تحقیقات جدید که بر روی مغز صد و یازده بازیکن درگذشته فوتبال آمریکایی انجام گرفته، به جز یک مورد، بقیه از بیماری فاسد کننده مغز رنج می برده اند. این بیماری در نتیجه ضربات متعدد به مغز به وجود می آید. محققان اعتقاد دارند حتی ضربه مغزی جزئی هم میتواند عواقب نامناسبی داشته باشد.