موسیقی کلاسیک بر روی کامیون

12 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موسیقی کلاسیک معمولا فقط در سالن های بزرگ کنسرت و در حضور جمعیت محدودی نواخته می شود ولی دو پیانیست جوان تلاش می کنند این موسیقی را در دسترس جمعیت بیشتری قرار دهند. به گزارش فائزه المصری خبرنگار صدای آمریکا این دو بر روی یک صحنه متحرک برای مردم موسیقی می نوازند. این صحنه متحرک یک کامیون است.