موسیقی کلاسیک بر روی کامیون

12 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

موسیقی کلاسیک معمولا فقط در سالن های بزرگ کنسرت و در حضور جمعیت محدودی نواخته می شود ولی دو پیانیست جوان تلاش می کنند این موسیقی را در دسترس جمعیت بیشتری قرار دهند. به گزارش فائزه المصری خبرنگار صدای آمریکا این دو بر روی یک صحنه متحرک برای مردم موسیقی می نوازند. این صحنه متحرک یک کامیون است.