خودنمایی"خودروی‌های آینده" در فرانکفورت: از پورشه میشن تا مرسدس اینتلجنت

31 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاه خودروی فرانکفورت در آلمان با نام خودروی آینده از روز هفدهم سپتامبر گشایش یافت و تا روز بیست و هفتم همین ماه برای بازدید عموم باز است.