تلاش دانشمندان و پزشکان برای ارتباط با افرادی که فلج کامل هستند

19 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نيلز بربامر روانشناس اروپايی سال های زيادی از عمر خود را صرف مطالعه بر روی بيمارانی کرده که هيچيک از اندام های بدنشان قادر به دريافت يا پاسخگويی به فرمان های مغز نيستند.