رویکرد جدید برای ساخت مدل‌های کامپیوتری جهت درک سیستم‌های پیچده مثل پیشرفت سرطان

25 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان برای درک اینکه سیستم‌های پیچیده مانند ترافیک، آب و هوا و پیشرفت سرطان چگونه کار می‌کنند مدل های کامپيوتری می‌سازند. یک رویکرد جدید برای ساخت چنین مدل‌هایی، همراه با پیشرفت‌های جدید در هوش مصنوعی، می‌تواند سرعت این روند را به طور چشمگیری افزایش دهد.