شرکت های غربی برای ورود به ایران آماده می شوند

26 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی تفاهم لوزان و چشم انداز توافق هسته ای ایران با قدرتهای بزرگ جهانی درتیرماه شرکتهای بزرگ نفتی و خودرو سازی غرب آماده ورود به بازار ایران می شوند.