یک تکنولوژی برای استفاده از تلفن و مخابرات در زمان وقایع طبیعی و توفان

10 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از مشکلات در زمان توفان و وقایع طبیعی، از کار افتادن امکانات ارتباطی است. Mesh networks یک نوع فناوری است که به مردم اجازه می دهد که بتوانند در زمان های اضطراری که سیستم مرکزی مخابرات هم مختل شده، ارتباطات خود را برقرار کنند.