"راستي آزمايي پايبندي ايران به توافق هسته اي"

20 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانه از سرگیری مذاکرات هسته ای برای رسیدن به توافق جامع میان ایران و قدرت های جهان در کنگره بحث هایی براه افتاده. ساعتی پیش جلسه اي با عنوان "راستي آزمايي پايبندي ايران به توافق هسته اي" در كنگره برگزار شد تا پیش شرط ها برای رسیدن به این توافق را بررسی کنند.