جشنواره‌ای با پوشیدن لباس شخصیت فیلم‌های علمی تخیلی

02 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

يکی از سرگرمی های مردم آمريکا پوشیدن لباس شخصيت های مورد علاقه شان در داستان ها و فیلم های علمی-تخيلی است. اين امر از اوج شکوفايی هنر و صنعت انيمه و مانگا در ژاپن در دهه ۹۰ به اين سو، به سبک مستقلی به نام کازپلی Cosplay ظهور کرده است.