بالاخره پارلمان کلمبیا اعضای چریک های فارک را شامل بخشودگی کرد

09 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پارلمان کلمبیا قانون بخشودگی اعضای گروههای چریکی موسوم به فارک و اعضای ارتش را تصویب کرد که طبق آن، کسانیی را که طی درگیریهای داخلی کشور مرتکب جرایم جزیی شده اند از تعقیب قانونی حفاظت خواهد کرد.