دولت کلمبیا و شورشیان فارک برای امضای پیمان صلح پایدار توافق کردند

27 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هاوانا پایتخت کوبا میزبان دوطرف امضا کننده توافقی بود که روز شنبه ۱۷ اکتبر به انجام رسید. یک هفته پیش نمایندگان دولت و فارک موافقت کردند در ماه مارس ۲۰۱۶ پیمان صلح دائمی امضا کنند و به جنگ داخلی نیم قرنی پایان بدهند.