چرا برخی با نوشیدن تنها یک فنجان قهوه در روز سرحال هستند؟

05 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران دانشگاه ادینبرو در بریتانیا، ژن جدیدی را یافته اند که موجب علاقه و تمایل افراد به نوشیدن قهوه می شود.