کوکا کولا در گذر زمان

29 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وقتی صحبت از نوشيدنی های گازدار به ميان می آید، معمولا اولين اسمی که به ذهن می رسد کوکا کولا يا کوکا است. در آمریکا اهمیت کوکا کولا بيش از يک نوشيدني است؛ چرا که به فرهنگ و رسوم مردم هم راه پيدا کرده است.