دانشمندان در ايسلند گاز كربنيک را به سنگ تبديل كردند

30 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تبدیل گاز کربنیک به سنگ می تواند موجب از میان رفتن دائمی آن در اتمسفر شود. کاری که دانشمندان بین المللی در آیسلند در انجام آن موفق بوده اند.