فضاهایی صمیمی بجای ادارات خشک و جدی، محیط کارتان را عوض کنید

04 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وقتی درباره فضای کار فکر می کنید، ممکن است اولین تصور شما اتاقک هایی در دفاتر اداری باشد. اما با الهام از ایده اوبر و ایربی.ان.بی، فضای کار مشارکتی هم راهکاری جدیدی است برای ایجاد دگرگونی در فضای کار سنتی.