گزارش فیلم «پرده بسته» جعفر پناهی در آمریکا: واکنش منتقدان

06 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلم «پرده بسته» از «جعفر پناهی» که اکران سراسری آن در آمریکا در چهار شهر بزرگ شروع شد.فیلم «پرده بسته» دومین فیلمی است که پناهی بعد از صدور حکم دادگاه ساخته است.تمام صحنه های فیلم پرده بسته در درون ویلای پناهی در شمال فیلبمبرداری شده است.