تولید دو میمون شبیه‌سازی شده؛ آیا قدم بعدی انسان است؟

05 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران چینی موفق به شبیه سازی دو نوزاد همگون میمون شده اند. این نخستین باری است که از کلونینگ یا شبیه سازی در تولید پستانداران استفاده می شود.