پاسخ کلینتون به دانشجویان معترض در همایش انتخاباتی نیویورک

13 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هیلاری کلینتون داوطلب پیشتاز حزب دموکرات برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا، از برنامه هایش در مقابل گروهی از هواداران خشمگین برنی سندرز دفاع کرد.حدود بیست دانشجوی معترض، روز پنجشنبه در کالجی در نیویورک سخنرانی انتخاباتی خانم کلینتون را با سر شعار متوقف کردند و سپس از محل دور شدند.