همه چیز درباره بنیاد کلینتون

13 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در گرماگرم مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بنیاد خیریه خصوصی خانواده کلینتون در کانون توجه رسانه ها و مردم قرار گرفته است.