وزارت خارجه آمریکا: برخی ایمیل های محرمانه هیلاری کلینتون منتشر نمی شود

10 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت خارجه آمریکا می گوید، تعدادی از ایمیل هایی موجود در کامپیوتر شخصی هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین، به علت طبقه بندی سری، منتشر نخواهند شد.