وزارت خارجه آمریکا ۷ هزار صفحه دیگر از ایمیل های هیلاری کلینتون را منتشر کرد

10 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت خارجه آمریکا ۷ هزار صفحه دیگر از ایمیل های هیلاری کلینتون، نامزد ریاست جمهوری آمریکا را منتشر کرد. این ایمیل ها در دوره ای که او وزیر خارجه آمریکا بود، ارسال شده بود.