موافقت یک قاضی با بررسی بیشتر پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک قاضی فدرال آمریکا با دسترسی بیشتر شاکیان پرونده هیلاری کلینتون به ایمیل های مربوط به دوره خدمت این سیاستمدار آمریکایی در سمت وزارت خارجه موافقت کرده است.