سخنان هیلاری کلینتون درباره روند انتخابات ریاست جمهوری

28 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هیلاری کلینتون که به رغم کسب آرائی بیشتر از دونالد ترامپ رقابت را به سبب مقررات حاکم بر مجمع ملی گزینش ریاست جمهوری به رقیبش باخت، برای نخستین بار با حضور در جلسه ای که یک بنیاد حمایت از کودکان برگزار کننده آن بود گوشه هائی از احساسات خود را درباره روند انتخابات علنی کرد.