راهپیمایی بزرگ طرفداران محیط زیست در پایتخت آمریکا

09 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا از ساعاتی پیش طرفداران محيط زيست با راهپيمايی در پايتخت و شهرهای دیگر با راهپیمائی و برگزاری تجمعات مردمی خواستار جلب حمايت عمومی از تلاشهايی شدند که هدف آنها کمک به بهبود اوضاع جوی کره زمين است. دست کم پنجاه گروه و تشکيلات طرفدار محيط زيست این حرکت مردمی را سازمان دهی کرده اند .