تغییرات آب هوایی و یک نمونه از مشکلات آن: بحران اردن

10 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی در آخرین گزارش خود درباره تغییرات اقلیمی اعلام کردند، آلودگی های محیطی هر سال موجب بیماری و مرگ میلیون ها نفر در جهان می شود. از سوی دیگر خشکی سرزمین و کمبود آب در کشورهایی نظیر اردن، موجب تهدید سلامت و بهداشت شهروندان شده است.