تظاهرات اعتراض آمیز در نقاط مختلف دنیا در آستانه نشست تغییرات آب و هوایی

07 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانه نشست تغییرات آب و هوایی که با سازمان دهی سازمان ملل متحد امسال در پاریس برگزار می شود شهروندان بسیاری از کشورهای جهان در اعتراض به ناکارآیی دولت ها در مقابله با این مشکل دست به تظاهرات زده و خواستار اقدامات سریع تر و موثر تر در مبارزه با گرمایش زمین شده اند.