آغاز نگارش توافق جدید مقررات زیست محیطی در اجلاس پاریس

10 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هیاتهای شرکت کننده در اجلاس تغییرات آب و هوایی در پاریس روز سه شنبه کار بر روی جزئیات توافق جدیدِ مقررات آب و هوایی با هدف کاهش اثرات گازهای گلخانه ای و گرمایش کره زمین به میزان دو درجه سانتگیراد را آغاز کردند. گزارش فرهاد پولادی