گرمایش زمین و مرگ دیواره مرجانی استرالیا

10 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یک دانشمند استرالیایی می گوید ادامه گرمایش زمین موجب خواهد شد نیمی از دیواره بزرگ مرجانی که در شرق کشور استرالیا و در اقیانوس آرام قرار گرفته‌ از میان برود.