بررسی راه های اجرایی کردن توافق احتمالی کنفرانس آب و هوایی پاریس

05 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتظار اصلی از کنفرانس تغییرات آب و هوایی پاریس این است که کشورهای شرکت کننده تا سال ۲۰۱۵ به اهداف خود برای حل این مشکل جهانی برسند و سطح گاز کربنیک به سطحی پایین تر از آنچه امروز هست برسد. در صورت رسیدن به توافق، راه‌های اجرایی کردن این توافق چیست؟