کاوه مدنی: اگر مراقب نباشیم، اثرات قلیمی خیلی از مناطق خاورمیانه را غیر قابل سکونت می کند

15 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اخیرا محققان با بررسی وضعیت ده ها کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا پیش بینی کرده اند که تا نیمه قرن بیست و یکم سیل مهاجرت از این مناطق بخاطر گرما افزایش خواهد یافت.