وقتی هنرمندان به کمک فعالان ضد تغییرات اقلیمی می‌آیند؛ نمایشگاهی در دانشگاه رودآیلند

26 مهر 1398